ERVAARJEZELF.NL

Praktijk voor Luisterkind afstemming, Coaching, Mindfulness & Compassie, Stervens- en Rouwbegeleiding

Stervensbegeleiding

In het leven staan er twee dingen vast; we worden geboren en op een zeker moment verlaten we het leven weer. Voor de meeste mensen is dit laatste gegeven qua tijdspad niet duidelijk. Maar helaas kan het gebeuren dat je na een periode van ziekte te horen krijgt dat het moment van sterven dichterbij komt.

Je wordt geconfronteerd met de eindigheid van dit leven, hoe ga je daar mee om? Het kan vragen oproepen over het geleefde leven, maar ook angst over hoe het nu verder moet. Hoe laat je het leven los en neem je afscheid van je dierbaren? Hoe accepteer je dat je steeds minder zelfredzaam bent?

Het taboe rondom sterven is helaas nog steeds aan de orde. Veelal gebaseerd op angst. Praten over wat je bezighoudt en dit delen met je naasten is niet altijd makkelijk.  Vanuit mijn ervaring sta ik je uit liefde en compassie bij in dit proces.

Uiteraard is het niet noodzakelijk om voor deze begeleiding naar de praktijk te komen, ik kan ook naar je toekomen. Aan jou is ook de keuze of de gesprekken gevoerd worden in aanwezigheid van je naasten.

Rouwbegeleiding

Rouw is de achterkant van liefde.

Wanneer je iets of iemand waar je van houdt los moet laten dan doet dat pijn. Het verdriet kan zó groot voelen dat het lijkt of het jouw leven beheerst. In de rouwbegeleiding help ik je om grip te krijgen op de emoties zodat er weer ruimte komt om je leven te leven.

Rouwbegeleiding wordt veelal gezien in de context na overlijden van een dierbare, maar er zijn veel meer situaties die gevoelens van rouw oproepen. Denk aan het verlies van een baan, relatie of situatie waaraan je gehecht bent.

Maar ook het doorleven van een NDE -Nabij de Dood Ervaring- (voorheen benoemd als BDE -Bijna Dood Ervaring-) kan leiden tot gevoelens van rouw. Sommige mensen voelen zich na zo'n ervaring niet meer thuis in dit leven en verlangen terug naar de ervaring. Dit geeft vaak wrijving met de omgeving, doordat zij verwachten dat je, net als zij, blij bent er nog te zijn.

Kinderen en Rouw
Voor kinderen is het verlies van een dierbare of het verwerken van een echtscheiding van de ouders evenzo pijnlijk als voor een volwassene. Ieder kind reageert -net als iedere volwassene- anders op verlies en rouw. Het is voor ouders, die ook hun eigen verdriet hebben, soms ingewikkeld om het kind met verdriet te bereiken. Veelal doordat kinderen, zo gevoelig als ze zijn, hun verdriet verbergen om juist hun ouders te ontzien. Het kan in zo'n situatie voor het kind prettiger zijn om zijn/haar verhaal met een 'buitenstaander' te delen. Regelmatig krijg ik de vraag of kinderen/ jongeren ook welkom zijn bij Ervaar Jezelf. En uiteraard zijn zij dat!